reference

Reference

Čestné prohlášení

O splnění kvalifikačních kritérií podle ust. § 33 odst. 1, písm, A) v souladu s § 33 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění

Prohlašuji tímto čestně za společnost RECYDO Ulehla,s.r.o. , že splňuji kvalifikační kriteria vztahující se k technické způspbilosti ve všech bodech tak, jak je zadavatel vymezil v oznámení otevřeného řízení. Následuje přehled výnamějších zakázek:

Název akce Zadavatel Realizace Cena mil. Telefon
Bytový dům Klobouky,komunik. a terénní úpravy Stavika Břeclav 2000 0,8 627322740
Kanalizace ČSAV Brno, Žižkova ČSAV 2001 0,6 541636111
Menza Brno,Kolejní-HSV+HTÚ IMOS Brno a.s. 2002 8,0 602774850
Zpevněné plochy, přípojky Igesfer, Řipská MiTTaG Brno,s.r.o. 2002 1,4 602529259
MZLU Zemědělská-zemní práce a kanalizace Unistav a.s. 2002 8,2 6604222069
Komunikace Středokluky OÚ Středokluky 2003 1,4 602256971
VŠE Praha-HSV budov IMOS Brno a.s. 2004 4,0 724337128
Joštova Brno-HSV budov ŽS Brno 2004 7,0 602781927
Přírodovědecká fakulta Kotlářská-HSV+HTÚ ŽS Brno 2004 4,9 602781927
Mostní těleso Řipská Brno-zemní práce a terén IMOS Brno a.s. 2004 6,4 724006273
BAUHAUS Brno,Heršpická-HSV a HTÚ PRÚMSTAV Praha 2005 11,8 604411935
Letiště Náměšť-zemní práce a demolice IMOS Brno a.s. 2005 1,0 602774850
BAUHAUS Brno, Heršpická PRÚMSTAV Praha 2005 8,5 602623476
NATUZZI Brno IMOS Brno a.s. 2005 2,3 602774850
Řadové domy Brno, Vinohrady ŽS Brno 2005 1,2 608710666
Bytový dům Nová Harfa, Praha PRÚMSTAV Praha 2005 17,0 606607438
Sběrný přepravní uzel Pošta Brno SKANSKA 2005 13,4 737255755
CTP Černovické terasy Brno-zemní práce IMOS Brno a.s. 2006 17,7 602568213
Rekonstrukce MŠ Kuřim MÚ Kuřim 2006 2,2 541422311
Moravský zemský archiv Brno sdružení IMOS-Unistav 2007 5,7 602774850
Rekonstr. a dostavba areálu VUT, Božetěchova Unistav a.s. 2007 4,9 545171717
Rekonstrukce Sokolovny Ořešín TJ Sokol Ořešín 2007 5,5 604991965
Rekonstrukce Městské Knihovny Kuřim MÚ Kuřim 2007 6,5 541422311
Sídliště Majdalenky,Lesná-zemní práce M-SILNICE 2007 1,2 606688354
Campus park Brno-zemní práce AIG Praha 2007 2,4 607141776
Rekonstrukce povodí Břecklavsko-demolice IMOS Brno a.s. 2007 1,2 548129382
Campus park Brno II.-zemní práce APLUS 2007 1,9 602724614
Kanalizace Šlapanicko-zemní práce IMOS Brno a.s. 2008 3,4 602568213
CTP Černovice-HTÚ CTP INVEST 2008 7,9 724570716
CTP-zemní práce IMOS Brno a.s. 2008 3,1 602568213
MOU energocentrum, Žlutý kopec-HTÚ Unistav a.s. 2008 5,7 605200152
Hala Veverské Knínice SYNER Morava 2008 4,9 731547769
VUT-FEKT,areál PPV Brno-HTÚ OHL ŽS 2008-9 5,9 602741821
Kanalizace Šlapanicko-zemní práce IMOS Brno a.s. 2009 1,8 548129303
Polyfunkční objekt Palackého-zemní práce Tocháček,s.r.o. 2009 0,8 777604323
MOÚ Žlutý kopec-demolice II.etapa IMOS Brno a.s. 2009 2,7 548129208
Areál GLAMOUR Brno-zem.práce PS Brno 2009 0,6 544509019
Bytové domy Vinohrady-HTU Ross Holding 2009 0,5 724765181
Hala PNS Slatina, zem.práce IMOS Brno a.s. 2009 1,8 602756193
Komunikace Rebešovice PRORES 2009 0,6 602720329
SIS VFU-demolice a plochy IMOS Brno a.s. 2009 2,6 548129284
Kampus zelená etapa F-likvidace deponie Unistav a.s.-sdružení 2009 1,2 547212752

Vlastní investice

Název akce Zadavatel Realizace Cena mil.
Generální rekonstrukce BJ Husovická 13+23 RECYDO 2001-3 21,3
Autoservis a čerpací stanice RECYDO 2001-2 18,1
Rekonstrukce BJ Lossova 54 RECYDO 2002-3 19,2

Developmentské projekty - vlastní

Název akce Zadavatel Realizace Cena mil.
Rajhrad výstavba 66 RD RU Development 2006- 198
Hrušovany u Brna 5 BD-95 bytů RU Development 2006- 91
Ivančice výstavba 130 RD RU Development 2009- 360
Moravany u Brna 3 BD-75 bytů RU Development 2009- 73