recyklace

Recyklace

Nabízíme odborné recyklace suti ve vlastním recyklačním středisku v Brně Chrlicích (kontakty), Recyklovaný materiál je možný odkoupit za příjemné ceny. Naše služby zahrnují i přistavení kontejnerů na likvidaci suti a odpadu.

Prodáváme betonový, živičný a cihelný recyklát
Rozměr (mm) Ceny
0 - 4 individuální kalkulace
4 - 16
16 - 32
32-63
0 - 300
0 - 120


Odběr a zpracování
 • veškeré stavební suti
 • železobetonové a betonové úlomky
 • materiály z demolic, vozovek, kamenivo
 • Kolový nakladač SAMSUNG SL 180 - lžíce 3,3 m3
 • Smykový nakladač LOCUST 972 - lžíce 0,3 m3
 • Traktorbagr JCB 3CX - lžíce 60 a 80 cm, svahovací 1,5m


Odebírané odpady
 • 170 101 Beton prostý, železobeton
 • 170 102 Cihly, cihelná suť
 • 70 103 Tašky a keramické výrobky
 • 170 302 Asfaltové směsi neuvedené pod 170 301, živice
 • 170 504 Zemina a kamení neuvedené pod 170 503
 • 170 904 Směsný stavební odpad


Ceník
Recyklace stavebních sutí, betonu prostého, materiálů z demolic vozovek a výkopové zeminy Běžná cena Smluvní cena Naše doprava
suť bez příměsí 140,-Kč/t 130,-Kč/t 95,-Kč/t
suť s příměsí do 5% 210,-Kč/t 195,-Kč/t 155,-Kč/t
suť s příměsí do 10% 270,-Kč/t 255,-Kč/t 220,-Kč/t
suť s příměsí nad 10% 370,-Kč/t 345,-Kč/t 285,-Kč/t
uložení zeminy čisté 130,-Kč/t 130,-Kč/t 115,-Kč/t